Všeobecná pravidla

Všeobecná pravidla platí pro všechny hosty po celou dobu jejich pobytu v objektu. V celém objektu je nutno udržovat čistotu a pořádek. Kouření je v interiéru zakázáno, použití otevřeného ohně je povoleno pouze v krbu s grilem nebo uvnitř ohrazeného prostoru otevřeného ohniště. Ubytovatel žádá své hosty, aby veškeré vybavení objektu užívali s péčí řádného správce a vědomím, že jej budou chtít využívat v bezvadném stavu také při příští návštěvě objektu. Stejně tak se od hostů očekává úsporné chování, zejména pak při využití teplé vody a topení ve využívaných prostorách. V případě vzniku škod, nebo zjištění nedostatků by měl host ubytovateli tuto skutečnost ohlásit bez odkladu, aby mohla být zjednána náprava co nejdříve. Očekáváme od všech hostů, že v případě zjištění možnosti vzniku potenciálních škod zasáhnou vlastními silami k účinné prevenci a neprodleně o této skutečnosti uvědomí ubytovatele, aby tak učinil sám. Objekt je napojen na septik, a proto je zakázáno do toalet vhazovat perné předměty jako dámské hygientické vložky nebo použité prezervativy (tohle bakterie fdakt nežerou). Dále je zakázáno používat agresivní čistící přípravky zejména na bázi chloru, jež by mohly zásadním způsobem vyhubit potřebné mikroorganismy v septiku. Je zakázáno zasahovat do konstrukce v objektu a přemisťovat nábytek bez souhlasu ubytovatele. Hosté jsou ve vlastním zájmu povinni uzamykat prostory, kde jsou ubytováni, zejména pak hlavní vchod do objektu při odchodu z objektu. V zimním období by se hosté neměli zdržovat v prostorách, kde může ze střechy sjíždět sníh. Vždy při odchodu z chalupy prosím pečlivě uzavřete všechna vnější křídla špaletových oken a střešní okna, aby do interiéru v případě náhlého deště nezateklo!

Rezervace

Předběžná rezervace se provádí na základě poptávky a vystavené nabídky prostřednictvím E-mail. Závazná rezervace je hostům poskytnuta teprve po úhradě rezervačního poplatku. Rezervační poplatek je vrácen hostům pouze za předpokladu, že stornují svůj pobyt nejpozději v den označeném v nabídce jako storno termín. Po tomto termínu rezervační poplatek propadá ve prospěch ubytovatele jako kompenzace za ztížené podmínky obsazení objektu ve zkráceném termínu. Při příjezdu se rezervační poplatek započte na kauci.

Platby

Od 1.12.2016 nepřijímáme platby v hotovosti. Úhrada ceny za pobyt je možné pouze bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele. Veškeré platby je zapotřebí realizovat bezpečně před plánovaným příjezdem k pobytu (viz sekce ...ceny/storno").

Příjezd

V den nástupu pobytu je apartmán hostům k dispozici nejdříve v 16 hodin. V případě, že by hosté plánovali příjezd před 16. hodinou nebo po 18. hodině, měli by se na tom s majitelem předem domluvit. V den příjezdu všichni hosté předloží své osobní doklady za účelem evidence hostů. U dospělých osob je to občanský průkaz, u dětí, které nemají občanský průkaz je to průkaz pojištěnce. Osobní údaje hostů slouží pouze k evidenci za účelem plateb pobytových poplatků obci a nejsou dále zpracovávány, viz sekce GDPR. Právně odpovědný zástupce hostů podepíše předávací protokol, čímž potvrzuje za všechny hosty svůj souhlas s dodržováním tohoto ubytovacího řádu. V případě, že hosté zjistí v apartmánech závady, měli by na ně ubytovatele upozornit, aby při ukončení pobytu za původní stav nenesli odpovědnost.

Odpovědnost

Úhradou částky za pobyt host přebírá rizika za škody způsobené jeho vlivem na majetku ubytovatele. Ubytovatel je oprávněn čerpat z kauce takovou částku, která pokryje náklady nebo část nákladů na opravu škod způsobených hostem. V případě vzniku větších škod je host povinen uhradit celou škodu zjištěnou po opravě poškozené věci nebo adekvátní náhradu neopravitelné věci. Nočním klidem se považuje období od 22:00 do 7:00 hodin způsobem, který hlukem ruší sousední obyvatele obce. Ubytovatel je oprávněn bez náhrady ukončit pobyt hostů, kteří hrubě porušili tento ubytovací řád. Za hrubé porušení se považuje ubytování nenahlášených osob, opakované porušení nočního klidu, hrubé chování vůči ostatním hostům nebo majiteli objektu, opakované kouření v interiéru objektu nebo úmyslné či opakované poškozování nebo znečišťování vybavení objektu. Při pozdním příjezdu nebo předčasném ukončení pobytu se žádná část ubytovacího poplatku nevrací. Ukončením pobytu se ubytovatel nevzdává práva na náhradu škody způsobené hostem v prostorách objektu. Vstup na dětské hřiště a koupací jezírko je možný pouze za dozoru dospělé osoby, která je schopna efektivně zasáhnout při předcházení zranění dětí.

Parkování

V letním období je zákazníkům k dispozici možnost parkování celkem až pro deset osobních vozidel. Čtyři parkovací místa jsou na zpevněné ploše před domem, tři v řadě za sebou pod opěrnou zdí pod domem a tři u spodní garáže. S ohledem na strmost přístupu k chalupě od spodní garáže je výjezd k chalupě v zimním období, kdy je na cestě sníh a led, možný pouze se sněhovými řetězy. V zimě může být parkovací možnost na zpevněných plochách kolem chalupy snížena. Parkovací plocha je návštěvníkům k dispozici zdarma, majitel objektu však nenese odpovědnost za škody způsobené na vozidlech návštěvníků třetí osobou nebo vlivem povětrnostních podmínek. Parkování na jiných než výše uvedených místech, zejména pak na travnatých plochách a na cestě těsně nad chalupou je parkování motorových vozidel zakázáno. Průjezd po cestě směrem k lesu podél kůlny musí být trvale volný, nad domem musí být volný průjezd do sadu.

Klíče

Klíče předá ubytovatel hostům v den nástupu, host je vrátí ubytovateli v den odjezdu. Hosté plně odpovídají za ztrátu klíčů, uzamčení objektu v době jejich nepřítomnosti a škody způsobené nedodržením této odpovědnosti. Za ztrátu klíče je ubytovatel oprávněn po hostu požadovat uhrazení nákladů na výměnu vložky a výrobu klíčů ve výši 2.500 Kč. Na požádání a po domluvě s ubytovatelem je hostům předán také klíč od kůlny a altánu, které hosté ubytovateli také vrátí nejpozději v den ukončení pobytu.

Služby

Cena za ubytování v sobě zahrnuje pobyt v objektu s využitím veškerého vybavení v poskytnutých prostorách, přiměřenou spotřebu vody a elektrické energie, praní povlečení a ručníků, úklid a pobytovou taxu hrazenou obci. V rámci služeb je hostům po celou dobu k dispozici Wifi připojení zdarma. Povlečení a ručníky jsou poskytnuty jednorázově na dobu pobytu hosta. V případě potřeby je možné jak povlečení, tak i ručníky za poplatek u ubytovatele vyměnit. Cena za pobyt je stanovena platným ceníkem pro dané období s ohledem na délku pobytu a variantu obsazení chalupy. Případné extra domluvené služby se hradí při jejich objednání. Ubytovatel není plátcem DPH.

Stravování

Standardně se v objektu poskytuje pouze ubytování bez stravy. V chalupě je v každém apartmánu k dispozici dobře vybavený kuchyňský kout, který návštěvníkům umožní vlastní vaření. Kromě toho je možné s majitelem objektu domluvit zajištění čerstvého pečiva, jídla nebo zajištění grilování v altánu. O této službě se musí návštěvník s majitelem objektu domluvit předem.

Interiér

Každý z apartmánů má plně vybavený kuchyňský kout se sporákem, pečící troubou, lednicí, myčkou nádobí a potřebným nádobím a příbory. Veškeré vybavení apartmánů je návštěvníkům k dispozici v rámci ceny za využití apartmánu a musí se používat pouze v souladu s návodem na použití. V apartmánech je povoleno používat pouze elektrické spotřebiče jimiž je kuchyňský kout vybaven a elektrické spotřebiče osobní hygieny (holicí strojek, trimer, fén, kulma, ...). Je zakázáno používat ponorné vařiče nebo rychlovarné konvice. Kuchyňský kout je proto vybaven indukční deskou, jejíž výkon umožní velmi rychlý ohřev vody v kovovém nádobí. Je také zakázáno využívat pečící troubu jako zdroj tepla v apartmánu (zapnutá trouba s otevřenými dvířky).

Zápůjčky

V chalupě jsou pro hosty k dispozici dětské postýlky, dětská sedačka ke stolu, stupínek k umyvadlu, dětské toaletní prkénko, dětská ohrádka, sportovní potřeby (sáňky, boby, dětské lyže, ...), knihy, společenské a dětské hry, které jsou hostům k dispozici ve skříni na chodbě před apartmány. Jednou z dětských atrakcí je vělké množství kostek Lego, které Vám zapůjčíme na požádání. Zápůjčka knih, společenských her a lega je zdarma, avšak se závazkem náhrady škody v případě újmy na kvalitě nebo kvantitě zapůjčeného. Věříme, že naši hosté nám všechny zápůjčky vrátí ve stavu, v jakém jsme jim je zapůjčili, abychom Vás jimi mohli potěšit i příště, stejně jako ostatní hosty. Škody na zapůjčených věcech je host povinen majiteli uhradit před odjezdem z objektu.

Topení

V chalupě je instalován elektrický kotel s elektronickou regulací. V každém z apartmánů je v ložnici umístěno jedno teplotní čidlo s GSM modulem pro dálkové ovládání. Hosté si mohou manuálně nastavit teplotu v rámci rozmezí 10÷25 stupňů celsia. Každé z čidel ovládá vytápění celého apartmánu včetně koupelny. K omezení teploty v jednotlivých místnostech slouží hlavice na radiátorech. Pokud chtějí mít hosté v apartmánu vyšší teplotu než v ložnici, musí do ložnice zavřít dveře, tam přiškrtit ventil u radiátorů a teplotu v apartmánu pak regulovat hlavicemi na radiátorech v apartmánu. V období mimo topnou sezonu je možné si přitopit v koupelně využitím topné tyče, zastrčením kabelu do zásuvky. Hlavice na žebříku v té chvíli musí být nastavena na zámrznou hodnotu (symbol vločky), jinak teplo uniká potrubím do ostatních částí topného systému.

Domácí mazlíčci

Pobyt domácích zvířat v objektu je možný po domluvě s ubytovatelem a to pouze v případě, že je Váš mazlíček zvladatelný a čistotný. S ohledem na ochranu vegetace je počet psů v jednom termínu omezen. Více psů jak dva lze povolit jen v případě, že jde o nejmenší plemena a majitel bude mít pod kontrolou jejich venčení. Na chalupě bydlí kocouři, na což by měli hosté brát ohled, zejména v případě, že s sebou plánují přivézt pejska. Objekt není oplocen a do blízkosti chalupy se chodí pást lesní zvěř. Proto majitel nemůže nést odpovědnost za zatoulání Vašeho domácího mazlíčka. Je zapotřebí, aby majitel dokázal vždy předejít nehodám domácího mazlíčka v interiéru a nežádoucího znečištění nebo poškození exteriéru svým domácím mazlíčkem.

Exteriér

Využití altánu, koupacího jezírka, dětského hřiště i otevřeného ohniště je pro hosty zdarma. Hostům není dovoleno bez souhlasu ubytovatele trhat rostliny nebo plody z keřů a stromů. Dospělé osoby odpovídají za škody způsobené svými dětmi a svěřenci.

Altán

Altán je jediným interiérem, kde je možné kouřit. V altánu jsou instalovaná výsuvná okna s aretací v libovolné poloze, což umožňuje dobrou ventilaci interiéru s ohledem na počasí. Při opuštění altánu vysuňte okna do uzavřené polohy. V altánu je možné zapnout přitápění infrazářiči, které se spínají u vchodu do altánu. Na jedno sepnutí funguje infrazářič pouze jednu hodinu, pak se automaticky vypne. Hosté smí altán opustit až poté, co je krb vyhaslý a vypnuty všechny tepelné zdroje a osvětlení. Při použití altánu očekáváme, že jej vrátíte ve stavu, v jakém jste jej převzali, zejména pak krb (čistý rošt a sběrná vana, vymetený popelník).

Otevřené ohniště

Hosté při využití ohniště musí dbát zvýšené opatrnosti, zejména v suchých letních měsících. Pro případ nečekaného šíření ohně je u ohniště k dispozici voda v koupacím jezírku. Ohniště je možné opustit pouze po jeho úplném vyhasnutí. U ohniště je instalován otočný gril na tyči. Přestože je průměr tyče velký a zaoblený, rodiče by měly dbát na to, aby jejich svěřenci si o tyč neublížili. U ohniště jsou umísteny vidlice pro opékání špekáčků na otevřeném ohni.

Palivové dříví

Na zahradě je uskladněno palivové dříví určené zejména pro vytápění objektu. Palivové dříví určené ke spotřebě hostům je uskladněno u otevřeného ohniště nebo vedle altánu. Dřevo u zadní zdi altánu slouží pouze k uzení a dříví mezi hruškami nad altánem k topení v objektu.

Koupací jezírko

Maximální hloubka v jezírku je 210 cm, proto je vstup do jezírka povolen pouze na vlastní nebezpečí, za děti ručí jejich rodiče nebo jimi určená dospělá osoba. V jezírku je zákaz lovení vodních živočichů, trhání rostlin a manipulace s technologií jezírka. Z bezpečnostních důvodů je také v jezírku zákaz vstupu do kačírku, mezi rostliny a na vodní kaskádu včetně zaplavovací studánky nad kaskádou. Vstupovat do jezírka je možné pouze po molu a schůdkách do vody. V přední části mola je pískové brouzdaliště pro děti s hloubkou vody maximálně 30cm, koupání neplavců je i zde však pouze na vlastní nebezpečí, malé děti by měly být při koupání pod trvalým dozorem dospělé osoby. Po obvodě koupací části je ze dvou stran pochůzný dřevěný rošt. Koupajícím se hostům je povoleno vstupovat pouze do míst, kde je obnažená jezírková fólie nebo dřevěný rošt. Upozorňujeme hosty, že dřevo nebo kameny v kačírku mohou být s ohledem na rozvoj řas kluzké, proto by se měli hosté po nich pohybovat pomalu. Ploché kameny instalované v jezírku slouží obsluze ke vstupu ke skimerům nebo zakrývají regulační ventily. Do jezírka je zakázáno vstupovat v obuvi (vyjma koupací měkké a gumové obuvi), do jezírka nosit či vhazovat kameny nebo ostré předměty, díky kterým by mohlo dojít k poškození jezírkové fólie. Hranice koupacího jezírka je až na hranici kačírku a trávy. Škoda způsobená poškozením jezírkové fólie spočívá v doplnění odpuštěné vody, opravě jezírkové folie a případná náhrada uhynulých rostlin na mělčině. Vzhledem k tomu, že je jezírko udržováno bez jakékoliv chemie, pouze mechanickou filtrací za podpory mikroorganismů a rostlin, jsou hosté před vstupem do jezírka povinni se po aplikaci opalovacích krémů nebo repelentů osprchovat. Solární sprcha může ohřát vodu na velmi vysokou teplotu, proto na směšovacím ventilu nejprve nastavte studenou vodu, aby nedošlo k popálení. Za samozřejmost považujeme dodržování hygieny při koupání. Znečištěním vody chemickými přípravky by mohlo dojít k uhynutí přirozených mikroorganismů nebo rostlin v jezírku a tím k výraznému zhoršení kvality vody. Pod solární sprchou je možné použít šampon nebo mýdlo, protože je odpad ze sprchy odveden mimo jezírko.

Dětské hřiště

Vstup na konstrukci hřiště, skluzavku nebo houpání na houpačce je pouze pro osoby do 60kg. Letmo zavěšená houpačka slouží pouze pro houpání malých dětí do 15kg, za předpokladu, že se do houpačky vejdou. Využití dětského hřiště je na vlastní nebezpečí, za děti ručí jejich rodiče nebo určené dospělé osoby.

Odpad

V objektu je odpad tříděn, totéž je očekáváno od hostů. Zvlášť se třídí sklo, plast, čistý papír a zbylý směsný odpad. Směsný odpad, sklo a plast se odkládá do kontejnerů k tomu určeným. Kontejnery jsou umístěny v blízkosti zadního vchody do objektu zakrytými dřevěnou konstrukcí. Sklo vhazujte do kontejneru prázdné, plastové obaly od nápojů zmáčklé a smesný odpod pouze v plastových pytlích. Nemastný a suchý papír ponechte v krabici u kuchyňské linky. Není dovoleno do odpadu umyvadel nebo toalety vhazovat pevné látky, které nemají šanci se v krátkém čase v septiku samy rozložit. Je zakázáno do kanalizace vylévat přepálený olej, toxický odpad včetně koncentrovaných čistících přípravků likvidujících živé organismy v septiku.

Požární ochrana

V apartmánech je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. Hosté jsou povinni před odchodem vypnout všechny elektrické spotřebiče. V případě vzniku požáru se doporučuje vypnout hlavní jistič elektrické přípojky a k hašení požáru použít instalovaný hasicí přístroj. Hlavní jistič a hasicí přístroj se nachází pod schodištěm u zadního vchodu do domu. V případě vznícení horkého oleje na pánvičce je zakázáno polévat takto rozpálenou pánvičku vodou a doporučuje se oheň hasit zakrytím pokličkou nebo hadrem k zamezení přístupu vzduchu k ohni. Hlavní uzávěr vody se nachází ve spodní toaletě na stěně pod oknem. na stěně toalety je přívod vody z domu do altánu a na zahradu.

Odjezd a vypořádání kauce

V den odjezdu jsou hosté povinni apartmán opustit do 10:00 hodiny. Na pozdějším odjezdu se hosté musí s majitelem předem domluvit a závisí to na termínu nástupu dalších hostů. Před odjezdem se provede prohlídka stavu apartmánů za přítomnosti ubytovatele. Celá, nebo zbývající část kauce bude v prvních pracovní den po odjezdu hostů poukázána zpět na účet z kterého byl hrazen rezervační poplatek.

Ochrana osobních údajů - GDPR

Na základě Zákona číslo 565/1990 Sbírky v aktuálním znění jsme povinni evidovat seznam ubytovaných hostů za účelem odvodu místních poplatků obci za rekreační a lázeňský pobyt a poplatky z ubytovací kapacity. U ubytovaných hostí proto evidujeme jejich Jméno, Příjmení, Adresu bydliště a Číslo osobního dokladu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující délka pobytu a fakt, zdali jde o dítě či dospělou osobu. Proto dále evidujeme Datum příjezdu, Datum odjezdu a Datum narození ubytovaného. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem úhrady poplatků vždy po ukončení ubytovacího pololetí vždy do 15.7. nebo 15.1. a to v souladu se zněním zákona bez souhlasu subjektu údajů (ubytovaného hosta). V účetnictví však zůstávají až do skartační lhůty osobní údaje objednatele ubytování, kterému je vystavena faktura za ubytování a odběr služeb. Veškerá evidence je zpracována pouze majitelem nemovitosti a poskytovatelem služeb v jedné osobě. K evidovaným informacím může mít dále přístup jednou za pololetí pouze úředník na obci při vyměření výše poplatků nebo úředník finančního úřadu provádějící kontrolu účetnictví. Pokud však ubytovaný host nesouhlasí s delším uchováváním osobních údajů, může prostřednictvím E-mailu zaslat žádost o výmaz osobních údajů po lhůtě nebytně nutné. Touto lhůtou je nejbližší termín 15.7. nebo 15.1. (podle toho, co nastane dříve) v případě ubytovaných hostí nebo 120 měsíců po ukončení fiskálního roku v jehož průběhu došlo k evidenci objednatele služby za účelem fakturace. Na základě přijaté žádosti bude uvedený ubytovaný host bez prodlení informován o tom, kdy a jak byly informace o jeho pobytu smazány.