Historie chalupy

Počátky sahají až do osmnáctého století

Obecný popis historie

Winterflur
1. vojenské mapování

Na Josefských mapách z druhé poloviny osmnáctého stolení je již možné zaznamenat stavbu v místě naší chalupy.

Zavedeno číslování domů.

V prosinci 1770 bylo provedeno číslování domů v Čermné. Prvním záznamem u domu s číslem popisným 63 je 31.12.1778 narození Anna Maria Margaretha Patzelt.

Čermná 63
Přečíslování 63 → 100.

V roce 1806 byly domy v obci Čermná přečíslovány. Z původního čísla popisného 63 naše chalupa dostala dnešní číslo popisné 100.

Čermná 100
Převzetí rodinou Nagel.

7.11.1887 Johanes Patzelt prodal dům manželovi své dcery Elisabeth Johannu Nagelovi.

Odsun sudetských Němců.

Na základě Benešových dekretů byla rodina Purmanů odsunuta do východního Německa. Dále o původních majitelích domu nemáme záznam.

Znárodnění majetku.

Podle rozhodnutí místní správní komise v Čermné ze dne 6.7.1945 dnem 7.5.1946 přechází majetek pod národního správce.

Přídělová listina.

Dne 15.2.1949 bylo předsedou Národního pozemkového fondu podepsána přídělová listina, kterou je zabraný majetek rodiny Purmannů přidělen Stanislavu a Marii Kocourkovým.

Prodej developerovi.

Po smrti Stanislava Kocourka žila Marie Kocourková v domě ještě do konce roku 2006, kdy byl dům prodán společnosti Transferium.

Zahájení rekonstrukce.

Na jaře 2011 jsme zahájili zásadní rekonstrukci domu a terénní úpravy v jeho nejbližším okolí

Ukončení rekonstrukce.

V prosinci roku 2013 byl dán souhlas k užívání domu po zásadní rekonstrukci, kdy došlo k výměně strešní konstrukce a krytiny, výměně oken z trojdílných na původní dvojdílná špaletová okna a zaintegrování příčného křídla s vchodem a schodištěm.

Zahájení provozu.

Počátkem ledna jsme zahájili provoz chalupy jako rekreačního objektu s pronájmem druhého podlaží našim hostům.

Další příště