• Termíny
  • Ceny
  • Rezervace
  • Storno
  • Platby
Kalendář

Standardní pobyty jsou nastaveny od soboty 16:00 hodin do příští soboty 10:00 hodin. Mimo jarní prázdniny a letní sezonu je možné si sjednat individuální termíny, jako na příklad třeba víkendy nebo prodloužené víkendy.

Informaci o obsazenosti chalupy najdete v záložce kalendář.

Obsazené termíny jsou označeny červeně, předběžné rezervace žlutě.

Na co Vás přijde pobyt?

U nás jsou sazby stanoveny jednotně pro všechna roční období. Skupiny do 12-ti osob zaplatí za týdenní pobyt 16.800 Kč respektive 6.000 Kč za víkendový pobyt. Třináctá až osmnáctá osoba si připlatí 1.400 Kč za týdenní pobyt nebo 500 Kč za víkendový pobyt. Cena pro větší skupiny jsou stanoveny individuálně.

Velikonoční pobyt je od čtvrtka do úterý za cenu například pro skupinu do 12-ti osob za 13.200 Kč. Třináctá až osmnáctá osoba si pak za velikonoční pobyt připlatí 1.000 Kč.

Silvestrovský pobyt je od 26.12. do 2.1. za pevnou cenu 39.900 Kč pro skupinu do 18-ti osob.


Každopádně nám pošlete poptávku po individuální nabídce.

Jak probíhá rezervace pobytu?

Na základě Vaší poptávky obdržíte podrobnou individuální nabídku, kde budete mít uvedenu výši rezervačního poplatku a termín pro jeho úhradu. Do tohoto termínu Vám chalupu budeme předběžně rezervovat. Rezervační poplatek po Vás budeme chtít uhradit i v případě, že Váš pobyt bude hradit zaměstnavatel.

Pokud nebude rezervační poplatek v uvedeném termínu připsán na účet ubytovatele, automaticky odstupujeme od nabídky a uvedený termín je uvolněn dalším hostům k rezervaci. Dodatečnou úhradou rezervačního poplatku po stanoveném termínu nelze obnovit rezervaci, musíte se na prodloužení nabídky dohodnout s pronajímatelem.

O přijetí rezervačního poplatku Vás budeme bez zbytečného prodlení informovat a současně Vám potvrdíme závaznou rezervaci, která je v kalendáři označena jako obsazeno.

Při příjezdu bude Váš uhrazený rezervační poplatek započten na kauci.


Pokud plánujete využít pro platbu pobytu fondů zaměstnavatele, budeme potřebovat znát kontaktní údaje potřebné k vystavení faktury Vašemu zaměstnavateli: Název společnosti, IČO, Adresa zaměstnavatele, Kontakt na osobu, která bude platbu vyřizovat.

Poté vystavíme zaměstnavateli zálohovou fakturu na váš pobyt. Úhrada ceny za pobyt může být zaměstnavatelem krácena podle počtu Vámi určených osob (za něž zaměstnavatel bude pobyt hradit) k celkovému počtu hostů objednaných v rezervovaném termínu. Na tom se musíte předem se zaměstnavatelem domluvit.

Jaké máme nastaveny podmínky pro storno pobytu?

V případě, že budete nuceni pobyt zrušit před storno termínem, vrátíme Vám bez zbytečného prodlení celý rezervační poplatek zpět na účet, z kterého byl uhrazen. Storno termín je obvykle jeden měsíc před plánovaným termínem příjezdu a je uveden v nabídce.

Zrušíte-li pobyt po storno termínu propadá rezervační poplatek ve prospěch pronajímatele jako kompenzace za ztíženou možnost obsazení rezervovaného termínu ve zkrácené lhůtě, termín je pak nabízen jiným zájemcům v sekci akce. Pokud již budete mít uhrazenu cenu za pobyt, bude Vám bezodkladně vrácena na účet, z kterého byla uhrazena.

Nebude-li do storno terminu uhrazen ubytovací poplatek (cena pobytu), odstupujeme od nabídky, rezervační poplatek propadá ve prospěch pronajímatele jako kompenzace za ztíženou možnost obsazení rezervovaného termínu ve zkrácené lhůtě, termín je pak nabízen jiným zájemcům v sekci akce.

V případě že pobyt hrazený zaměstnavatelem zrušíte, vrátíme vždy zaměstnavateli celou přijatou platbu za pobyt s dobropisem. V první pracovní den následujícím po Vašem příjezdu zaměstnavatel obdrží závěrečný daňový doklad.

Jaké je to s platbami?

Od zavedení EET nepřijímáme hotovost, abychom nemohli být zbytečně šikanováni za případné chyby při evidenci EET. Veškeré platby jsou od 1.12.2016 až do zrušení EET možné pouze bankovním převodem. Alternativou je složení hotovosti přímo na bankovní účet u UniCredit Bank (nejbližší je v Trutnově) a to nejpozději v první pracovní den po Vašem příjezdu (složení hotovosti v bance podléhá poplatkům, které jdou na vrub toho, kdo hotovost v bance skládá). U víkendových pobytů je možná pouze platba předem na bankovní účet.

Nabízený turnus má přiřazen jedinečný variabilní symbol, který uvádějte u všech plateb vázaných na tento termín pobytu.

Platba za pobyt by měla být složena v dostatečném předstihu před Vaším příjezdem, aby v den příjezdu již byla připsána na náš bankovní účet. Doporučený termín platby za pobyt uvádíme v nabídce. V případě, že je kauce stanovena odlišně od rezervačního poplatku je zapotřebí navýšit nebo ponížit platbu před příjezdem tak, aby byla cena za pobyt plus výše kauce řádně platbou pokryta. O výši platby před příjezdem Vás budeme E-mailem včas informovat.

V případě, že se na pobyt skládá více rodin, je možné pod stejným variabilním symbolem uhradit cenu za pobyt po částech z více účtů.

V prvních pracovních dnech po Vašem odjezdu bude celá kauce nebo její zůstatek po započtení škod vrácena zpět na účet, z kterého byl hrazen rezervační poplatek.

Zápůjčky

Dětská postýlka

Bezplatně

Dvě rozkládací postýlky bez peřinek 120x60 cm.

Dětská ohrádka

Bezplatně

Jedna rozkládací dětská ohrádka 100x70 cm.

Dětská sedačka

Bezplatně

Jedna polohovací dětská sedačka ke stolu.

Hračky

Bezplatně

Plný koš hraček pro nejmenší.

Stolní hry

Bezplatně

Sada stolních her pro děti i dospělé.

Knihy a časopisy

Bezplatně

Plná skříň knih a časopisů pro děti i dospělé.

Vidličky

Bezplatně

Šest vidliček pro opékání buřtů u ohně.

Přenosný gril

50 Kč / pobyt

Přenosný grill Weber pro menší grilování.

Raclette grill

50 kč / pobyt

Gril s kamennou deskou na raclette.

Litinová pánev

Bezplatně

Litinová pánev na maso a zeleninu Ø 30cm.

Pánev na steaky

Bezplatně

Litinová pánev na staky 22x22 cm.

Grilovací motor

50 Kč / pobyt

Motor s vidlicemi pro grilování větších kusů masa.

Výčepní zařízení

100 Kč na pobyt

Pípa s chlazením a kompresorem.

Narážeče

50 Kč / kus

Žehlička, bajonet nebo kombi.